MEKA BÜLTEN

 • 08

  Mar
  2022

  By MEKA In ÇEVRE

  Sürdürülebilirlik son yıllarda çok daha fazla duyulmaya ve dolayısıyla önemsenmeye başlanan bir kavram. Oluşan ekolojik değişiklikler, sürekli artan aşırı tüketim alışkanlıkları, önüne geçilemeyen nüfus artışı da bu kavramın yaygınlaşmasını gerekli kılmıştır. Basit ve anlaşılabilir bir şekilde anlatmak gerekirse sürdürülebilirlik kendi ihtiyaçlarınızı karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını

 • 08

  Mar
  2022

  By MEKA In ÇEVRE

  Sıfır atık, olabildiğince az tüketmek ve az atık oluşturmak, oluşan atıkları kaynağında ayrı biriktirmek ve toplamak, ayrı toplanan atıkları geri kazanım yapmak, organik atıkları kompost ve gübre olarak kullanmak düzenli depolamaya ve yakmaya hiç atık göndermemektir. Sıfır Atık Sisteminin Kurulması Bilinçli üretim ve tüketimi sağlayarak,

 • 08

  Mar
  2022

  By MEKA In ÇEVRE

  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir? Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS); çevresel amaç ve hedefleri tanımlama ve çevre yönetim sistemi gereksinimlerini karşılamak için yeterli ve uygun, politika ve prosedürlerin oluşturulması, sürekli çevresel performans elde etmeyi sağlayan bir araçtır. 1996 yılında ISO tarafından uluslararası işbirliği çerçevesinde dünyada