SERTİFİKALARIMIZ

SERTİFİKALARIMIZ

MEKA HAVACILIK VE SAVUNMA

TS EN ISO 14001:2015

ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.

MEKA HAVACILIK VE SAVUNMA

TS EN ISO 9001:2015

Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler.

MEKA HAVACILIK VE SAVUNMA

BS EN ISO 9100:2018

Yönetimde sistem yaklaşımı ISO 9001 Standardı yayınlanma sürecinde ISO Komiteleri tarafından hazırlanan standart İngilizce metin olarak yayınlanır. ISO Bir standartlar Örgütüdür ve ISO Uluslar arası Standartlar Örgütü merkezi İsviçre’nin Cenevre Şehrinde bulunan bir örgüttür.